Nog geen enkel woord is verschenen of het gedicht klinkt al