Het koekoeksnest, manifesten van de jaren negentig