De Avonturen van Zaagje

april 2020

Stedelijk Museum: Best Verzorgde Boeken 2006
Gemeente Amsterdam - Noord Holland, Netherlands
...De avonturen van Zaagje (George Moormann, Kees Veenendaal) tot de ijle bundel Resistent van Saskia de Jong (Michaël Snitker)...

Duizend bommen en granaten! Ook zo nieuwsgierig naar de nieuwe Avonturen van Zaagje? Zie hier enkele proefpagina’s van Verknipt en Verstript dat tijdens de Haarlemse Stripdagen op diverse lokaties feestelijk is gepresenteerd.

…of maar direct bestellen…?

luister naar Theodor Holman in gesprek met George Moormann op 747live
of
luister naar het interview van Wim Brands met George Moormann in De Avonden
skip naar 1 uur 19 minuten

Omslag cover 1 en 4 VERKNIPT EN VERSTRIPT

Th. van Os Rode Vlag/Zeven Zeeën pp 6/7

Johnny Hoes/ Thé Tjong-Khing Haar sneeuwwitte boezem 28
Ruud Douma/Thé Tjong-Khing Parel was de droom van iedere vader 29

Menno Wigman/Roel Smit Tiergarten pp 36/37

Toine Moerbeek Madonna Madoema pp 38/39

Luuk Wilmering Kuifje verknipt en verstript pp 52/53

Toonder/Moormann/Verberne Sermoen/Waar je bent pp 60/61

Tsead Bruinja/ Mao Morgengroen Reisverslag pp 66/67

T.S. Eliot/ Pam Emmerik Four Quartets- East Coker, 1940 pp 70/71

feestelijke presentatie van verknipt en verstript
Een stripboek-plus met een knipoog naar Hergé’s ‘Kuifje’ (omslag Joost Swarte). Ter gelegenheid van de Haarlemse Stripdagen 2006 zetten 45 dichters, scenaristen, striptekenaars en beeldend kunstenaars van naam en faam de schaar in eigen en elkaars werk. Deze gelimiteerde en genummerde editie van De Zingende Zaag bevat naast gedichten en strips, ook essays van Joost Pollmann, Toine Moerbeek en scenariste Patty Klein. In Verknipt en Verstript komen op speelse wijze allerlei vragen aan de orde. In welke bochten moet een striptekenaar zich wringen om het gedicht overeind te houden? Hoe heilig zijn de woorden van de dichter? Moet je als tekenaar wel zo dicht op de huid van het gedicht zitten of juist de schaar ruimhartig hanteren en komen met een geheel eigen scenario?

dubbel- en triotalenten
De Avonturen van Zaagje bevat bijdragen van dubbel- en triotalenten Maria Barnas, Pam Emmerik, Wim Hofman, George Moormann, Toine Moerbeek en Leo Vroman. Zo bewerkt Pam Emmerik T.S. Eliots meesterwerk Four Quartets, tekent Leo Vroman na decennia weer een strip waarin hij zelf de hoofdrol speelt en bedenkt Wim Hofman een schitterend wolken-zesluik waarin vogels en mensen verdwijnen, waarbij hij zich laat inspireren door Edward Lear. Er zijn meer dichters die zich aan de strip wagen. Zo tekent dichter Georgine Sanders (Tineke Vroman) Leo’s levenslange relatie met zowel grote als kleine dieren. Toine Moerbeek verrast met een houtsnede en een daarbij behorende tekst die op zich al verknipt genoemd kan worden omdat deze grotendeels uit contaminaties bestaat.

joost swarte
In een Zaag die zich vermomt als Kuifje kan de meester en uitvinder van het begrip klare lijn natuurlijk niet ontbreken. Joost Swarte tekent niet alleen de omslag van Verknipt en Verstript maar is geestig genoeg ook de schepper van nog meer Kuifjes waarvan De Zingende Zaag er twee afdrukt. Een naar Hergé en een van Hergé, Kuifje in Rotterdam en Kuifje in Nederland, die uiteraard allebei door Swarte zijn gemaakt. Kuifjeliefhebbers van het allereerste uur zullen opkijken. Swarte tovert voor hun te voorschijn wat zij nooit zagen. Namelijk wat er niet stond in de hap uit de tekening op de achterflap van hun oude Kuifjes, die gebruikt werd voor colofon en bestelgegevens.

de poëzie verstript en de poëzie verknipt
Hoe maak je stilte hoorbaar in een gedicht en/of strip? En hoeveel stiltes zijn er, merkt de dichter Martin Reints op. De stilte als een menselijke constructie, de gedachte van een mens die noodgedwongen in beelden denkt. Tussen stilte en rust pendelt Reints gedicht. ‘(…) zoals buiten een avondlijk onweer kan overgaan in windstilte en/de nacht valt wanneer er alleen in de verte nog gerommel is te horen.’
Niet minder interessant is het een-tweetje van dichter Menno Wigman en tekenaar Roel Smit. Hoe illustratief kun je zijn zonder dat het een plaatje bij een praatje wordt en andersom natuurlijk.
Een ongepubliceerd sonnet van Patty Scholten (ook bekend als stripscenarist Patty Klein) wordt onder handen genomen door maar liefst drie tekenaars. Vooral Alex van Kooten durft het aan het gedicht rigoureus te verknippen. In zijn scenario voert hij zelfs Johannes van Dam ten tonele.
Christina Garcia Martin stript Hester Knibbe’s Klein Natuurmuseum en ontwerpt een Toren van Babylon voor Joris van Driest.
In zijn prachtige Sine Qua Non-stijl verstript Marcel Ruijters Een vrouw van papier van Sieger Baljon die op zijn beurt weer een opmerkelijk scheldgedicht ent op Ruijters creatie Troglodytes.
Mao Morgengroen zet zijn tanden in het Reisverslag van Tsead Bruinja en kaperskapiteine Noëlla Elpers van het Vlaamse Kapersnest verstript de creatie van haar man de dichter Peter Holvoet-Hanssen die hij samen met de (verstandelijk gehandicapte) dichter Kenny schreef.
Linda van Erve beleeft De Lodewijkgedachte van dichter Jan Baeke, terwijl Linda van Bruggen de dichterspraktijk van George Moormann in beeld brengt.
Een opmerkelijk staaltje van verstripping levert Ramon Verberne. Hij verstript twee gedichten tot een pagina. Een nieuw ‘kapiteinsvers’ van George Moormann en een speciaal voor de Zaag geschreven gedicht van Marten Toonder.
Poëzie roept op zichzelf al beelden op en je kunt een gedicht daarom heel goed met woorden verstrippen. Jan Baeke zet zelf de schaar in een van zijn gedichten. Bij Ruud Douma moeten veel klassieke gedichten die over liefde, drank en seks gaan eraan geloven. Samen met Gerrie Hondius maakte hij er een drieluik van onder de prikkelende titel Door wie worden zij beïnvloed?
George Moormann bedacht een andere manier om de schaar in het werk van zijn collega Hans Kloos te zetten. Hij reageert met een contravorm waarin het residu oplost maar nog goed is te herkennen.
Hester Knibbe zet daarentegen weer letterlijk de schaar in de door haar bewonderde Joseph Brodsky en Gerrit Achterberg en weet o wonder beide meesters te overtreffen met haar Vlinder van Cellophaan. Een aparte categorie wordt gevormd door de zg. ‘stripgedichten’ van Th. van Os. Naast een gedetailleerd scenario levert hij twee gedichten waarin letterlijk wordt ‘gestript’. De striptease van het uit- en aankleden (de laatste met een burqa).

de strip verknipt en verstript
Stripprofessor en dichter Jan Baetens schrijft een ode aan tekenaar Thierry van Hasselt die er weer een strip bij maakt. Een ander lofdicht, dat van René Puthaar voor zijn striphelden Max en Moritz, inspireert beeldend kunstenaar Moritz Ebinger tot een prachtige plaat waar allerlei striphelden elkaar begroeten met inbegrip van een miereneter. Helemaal bont maakt Ruud Douma het door zijn schaar te zetten in zowel de tekst als de strip die Thé Tjong-Khing daarbij maakte. Hij veranderde de sequentie van het beeldverhaal en verzon er op rijm een heel eigen handeling bij. De Amerikaanse kunstenaar Ray Yoshida gaat het verst. Hier is de herkomst van de strip nauwelijks te traceren, er is geen enkele verhaallijn te herkennen. De strip als snippers papier, als bouwstenen voor het eigen universum of bouwwerk van de kunstenaar.
Opmerkelijk is de bijdrage van beeldend kunstenaar Luuk Wilmering. Gewapend met een heel klein en scherp schaartje en een helm als vergrootglas knipt hij een geheel nieuw avontuur van Kuifje.’Bij de baard van de profeet!’, pleegt Kuifje een zelfmoordaanslag.

jan g. elburg
In het Haarlemse archief van Jan G. Elburg trof George Moormann een waar knip-eldorado aan. Bij wijze van indoortraining knipte ELB alles wat los en vast zat. In Verknipt en Verstript een keuze uit zijn knipgedichten, collages en correspondentie. Naast foto’s van bijzondere sigarendoosjes waarin ELB zijn woorden op klank, kleur of betekenis bewaarde is er een schitterende briefwisseling met Kees Hin. Als uitsmijter kan de lezer het spel Cadavre Exquis spelen met een aantal door Elburg zelf uitgeknipte lievelingswoorden.

een steen in de vijver
Essays van Joost Pollmann, Toine Moerbeek, Patty Scholten. In De muze wankelt op sokkel beschrijft Joost Pollmann haarfijn hoe poëzie en strips zich tot elkaar verhouden: als dingen uit verschillende universums. Als een gedicht een strip behandelt is er sprake van ekfrasis. Hoe het een te beschrijven in de taal van het andere? ‘Zoals de Vijfde van Beethoven onweer nabootst.’
In Wie vermoordde Kuifje? gaat Toine Moerbeek in op de delicate verhouding tussen de ‘ordinaire’ strip en zijn veel chiquere broertjes en zusjes. Zijn stelling is dat de strip juist zijn charme ontleent aan zijn ondergeschikte positie ten opzichte van de gevestigde culturele orde. Tenslotte neemt Patty Scholten de lezer mee naar haar jarenlange praktijk als stripschrijver en dichter. Voordat Patty Scholten debuteerde op negenenveertigjarige leeftijd met Het dagjesdier (1995), had zij al een schrijversleven achter de rug. Onder haar meisjesnaam, Patty Klein, publiceerde zij namelijk scenario’s voor stripverhalen, die in Donald Duck en Tina verschenen. Wie vroeger de strips van Tom Poes en de Woelwater, de Hiawatha-verhalen en ‘De grote boze wolf’ volgde, maakte dus al veel eerder kennis met de fantasiewereld van Patty Scholten.

een opmerkelijke woordenlijst
Joris Driest somt in zijn Glossolalarium tien categorieën onomatopeeën op die met hun herkomst staan afgedrukt. Hij ordent bijvoorbeeld Explosies en schoten, Dieren, Mensen en Ongelukjes. Ook is er in samenwerking met Hiroshi Masukawa voor het eerst een lijst met Japanse onomatopeeën samengesteld.

medewerkers in alfabetische volgorde
Jan Baeke, Jan Baetens, Sieger Baljon, Maria Barnas, Linda van Bruggen, Tsead Bruinja, Ruud Douma, Joris Driest, Moritz Ebinger, Jan G. Elburg, T.S. Eliot, Noëlla Elpers, Pam Emmerik, Linda van Erve, Thierry van Hasselt, Wim Hofman, Peter Holvoet-Hanssen, Gerrie Hondius, Jeroen Jager, Hans Kloos, Hester Knibbe, Alex van Koten, Cristine Garcia Martin, Toine Moerbeek, George Moormann, Mao Morgengroen, Nescio, Th. van Os, Sander Out, Joost Pollmann, René Puthaar, Martin Reints, Marcel Ruijters, Georgine Sanders, Patty Scholten, Roel Smit, Henk Stolker, Joost Swarte, Thé Tjong-Khing, Marten Toonder, Ramon Verberne, Leo Vroman, Menno Wigman, Luuk Wilmering en Ray Yoshida.

redactie en vormgeving
Verknipt en Verstript staat onder redactie van George Moormann, voor deze gelegenheid geassisteerd door stripkenners Toine Moerbeek en Joost Pollmann. De vormgeving is in handen van Kees van Veenendaal, die samen met George Moormann verantwoordelijk is voor het ontwerp van Verknipt en Verstript. Hij werkte al eerder mee aan een uitgave van De Zingende Zaag (De Gelukkige Schrijn, 1994).

ISBN en bestelgegevens
Strip- en Poëziealbum. Titel: VERKNIPT EN VERSTRIPT. De Avonturen van Zaagje. Met een voorwoord van George Moormann. Omvang: 80 pagina’s. Formaat: 29,5 cm x 21,5 cm (Kuifje). Boekhandelverkoopprijs: euro 24,95. Tiencijferig isbn-nummer: 90-74183-24-7. Dertiencijferig isbn-nummer 978-90-74183-24-6.Verschijnt: medio juni 2006. Presentatie: do 1 juni 2006, 17-19 uur in boekhandel Atheneum in Haarlem.

noot voor de redactie
Meer informatie en beeldmateriaal:
De Zingende Zaag Producties, Peter Kok, telefoon +31 (0)23 532 9508 info@dezingendezaag.com