Haarlem poëziestad bij uitstek!

18 mei 2006

De Zingende Zaag Producties heeft kennis genomen van de concept-cultuurnota en juicht het toe dat er vanaf 2007 eindelijk een behoorlijk honorarium voor stadsdichter George Moormann wordt gereserveerd (EUR 6200). Met Cultuurwethouder Ruud Grondel is zij van mening dat een stadsdichter een uitstekende vorm van stadspromotie is, de betrokkenheid van burgers bij gebeurtenissen in de stad vergroot en de aandacht voor de dichtkunst bevordert.
Dat Moormann tot stadsdichter is gekozen noemde de wethouder, in zijn toespraak op 14 februari 2004 ter gelegenheid van de benoeming tot stadsdichter, een blijk van waardering 'voor de sleutelrol die hij al jaren speelt in Haarlems literaire en culturele leven.'
Moormann is onder andere als organisator en redacteur/uitgever betrokken bij het kunstenaarsinitiatief De Zingende Zaag Producties dat samenwerkingsprojecten tussen dichters, beeldend kunstenaars en ontwerpers op het hoogste niveau organiseert. Hiervoor reizen al een kwart eeuw gerenommeerde kunstenaars naar Haarlem af (bijvoorbeeld om een nieuw gedicht te schrijven over het Spaarne, zoals voor het Spaarneboek dat in 2004 verscheen).

Met De Zingende Zaag heeft de stadsdichter een podium. En behalve dat heeft de stad Haarlem voor slechts luttele duizenden euro's topkwaliteit in huis waarmee zij tot over de grenzen hoge ogen gooit.
Haarlem staat mede door de niet aflatende inzet van De Zingende Zaag en Moormann al 25 jaar op de literaire kaart van Nederland en België. Of zoals Vrij Nederland onlangs schreef: 'Dit is het mooiste wat je de poëzie kunt bieden. Keurmerk De Zingende Zaag kortom'.

Groot was onze schrik toen we ontdekten dat de gemeente de stadsdichter mede wil financieren door de toch al karige subsidie aan De Zingende Zaag volledig stop te zetten (EUR 3700). Hierbij gebruikt de gemeente ook nog eens een onjuist argument en noemt zij De Zingende Zaag een literair tijdschrift dat maar door de rijksoverheid moet worden gesubsidieërd. De Zingende Zaag is echter een kleine maar tot ver over de gemeentegrenzen door vakmensen en publiek gewaardeerde culturele organisatie die zich al zeventien jaar inzet voor de poëzie in al haar verschijningsvormen. Met manifestaties en met uitgaven. De reeks poëzie-uitgaven verschijnen incidenteel en komen derhalve niet in aanmerking voor een rijkssubsidie literaire periodieken.

Overigens prachtige uitgaven waarvoor De Zaag regelmatig prijzen ontvangt (o.a. twee keer voor De Best Verzorgde Boeken, een nominatie voor de prestigieuze Rotterdamse Designprijs en dit jaar nog drie bekroningen door het gerenommeerde Plantin Genootschap te Antwerpen).

Niet door de gemeente genoemde Haarlemse activiteiten van De Zingende Zaag zijn bij voorbeeld de drukbezochte jaarlijkse Haarlemse Nachten in de Toneelschuur en het iedere eerste zondagmiddag van de maand georganiseerde PoëzieCafé Cicero (gemiddeld 200 belangstellenden).
Volle zalen dus waarmee Haarlem jaarlijks ongeveer 2500 bezoekers trekt. Onze webstek en onze poëziereeks worden bovendien door ongeveer 5000 liefhebbers uit Nederland en Vlaanderen bezocht en gelezen! Haarlem staat daardoor volop in de literaire schijnwerpers en is niet alleen een stad van 'dode schrijvers'.

Haarlem verdient een goede stadsdichter en die heeft zij ook! Maar het mag natuurlijk nooit een stadsdichter worden zonder enige financiële armslag. Met de succesvolle Zingende Zaag heeft hij een relatief goedkoop bureau/podium. Alleen daarom al mag De Zingende Zaag niet het kind van de rekening worden.

Integendeel. Met deze nieuwe Cultuurnota kan er eindelijk een einde gemaakt worden aan de onrechtvaardige onderbedeling in Haarlem van de letteren in vergelijking met andere kunsten. Wij herinneren ons nog de vorige cultuurwethouder Jan Haverkort die er spijt van had dat er tijdens zijn 20-jarig bestuur zo schandalig weinig geld naar de schone letteren ging.

Geachte leden van de raadscommissie cultuur, politici en ambtenaren, vrienden van de poëzie, het zou geen betoog behoeven dat ook de letteren een plekje op Haarlems Helicon verdienen. In 760 jaar Haarlem gaat het de dichtkunst A.D. 2005 in artistiek opzicht beter dan ooit. Geef de stadsdichter wat hem toekomt, maar doe dit niet ten koste van De Zingende Zaag!

namens alle medewerkers,
circa 200 dichters/kunstenaars/ontwerpers/vrijwilligers

De Zingende Zaag Producties
George Moormann, artistieke leiding
Peter Kok, bestuur