Privacybeleid

Wie zijn we

George Moormann | De Zingende Zaag Producties
Bakenessergracht 89-d
2011 JV Haarlem
E-mail: info@dezingendezaag.com
KvK-nummer: 34342868

Ons website-adres is: https://dezingendezaag.com

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

De Zingende Zaag respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring vindt u informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

Persoonlijke gegevens die worden bewaard

De Zingende Zaag houdt persoonsgegevens bij van iedereen die via de website een bestelling plaatst. Van hen worden de naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en emailadres opgeslagen.
Gegevens die worden ingevuld bij het gebruik van het contactformulier op de website worden niet opgeslagen maar behandeld als vertrouwelijke email.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van en onderhouden van contact met betrekking tot de gemaakte bestelling c.q. contactverzoek.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.
Voor het afhandelen van de betalingen van bestellingen via deze website worden de gegevens gedeeld met het betalingsplatform Mollie. De privacyverklaring van Mollie vind je hier.
Persoonsgegevens worden verder uitsluitend gedeeld met derden met wie De Zingende Zaag een overeenkomst heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, zoals de webmaster.

Bewaartermijn

De Zingende Zaag bewaart deze persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

De Zingende Zaag gebruikt uitsluitend functionele cookies welke vereist zijn om de website goed te laten functioneren. Er worden geen tracking- of analytische cookies gebruikt.

Beveiliging van de gegevens

De Zingende Zaag is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Er is gezorgd voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van de webmaster onder verantwoordelijkheid van De Zingende Zaag en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord en beveiligingssoftware tegen hacking en datadiefstal.

Inzage in gegevens

Personen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Verzoeken tot inzien, wijzigen of het geheel verwijderen van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@dezingendezaag.nl

Contact

Voor verdere toelichting of klachten kunt u contact opnemen met De Zingende Zaag via info@dezingendezaag.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor alle achtergrondinformatie betreffende de AVG, ook over het geven van tips of het indienen van een klacht, verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.